អបអរសាទរ កីឡាករ ម៉ឺន មេឃា យកឈ្នះកីឡាករ ជប៉ុន អោយបោះបង់ការប្រគួតនៅក្នុងទឹកទី ២

តាមរយះការប្រួតលក្ខណះអំបោះឆៅ នៅសង្វៀនមូល Boostrong ដែលរៀបចំឡើងដោយ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town កីឡាករលំដាប់ជួរមុខ គីឡូ ៦៣,៥០ បានធ្វើអោយកីឡាករ ជនជាតិ ជប៉ុន បោះបបង់ការប្រគួតនៅក្នុងទឹកទី ២ ដោយអាជ្ញារកណ្តាលរាប់ នៅដើមទឹកទី ២ ចំនួនមួយលើក តាមរយះជង្គង់ហោះ អោយអជ្ញារកណ្តាលបញ្ឃប់នៅចុងទឹកទី ២។

ទទួលយកថាមពលជាមួយគ្រុដ
ពេលវេលាល្អ ពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ
Vattanac Brewery
Vattanac Premium Beer exists to spark limitless Cambodian joy that brings people
Boostrong Kun Khmer
Boostrong ជួយគុនខ្មែរ អ្នកខ្លាំងពូកែ Boostrong អោយឡាន